Studenckie Koło Naukowe

DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO
"MŁODEJ PIELĘGNIARKI"-
od roku akademickiego 2013/2014

Zapraszamy na:

www.facebook.com/pages/Pielęgniarskie Koło Naukowe - Piła/365471110260159 - SPRAWDŹ


Studenckie Koło Naukowe „Młodej Pielęgniarki” jest jednostką działającą od 1 października 2009 roku przy Zakładzie Pielęgniarstwa Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im Stanisława Staszica w Pile.

Studenckie Koło Naukowe skupia w swoich szeregach wszystkich studentów kierunku pielęgniarstwo, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, nauk medycznych i humanistycznych oraz rozwijać swoje zainteresowania naukowe.

Celem koła jest:

  1. rozwijanie naukowych zainteresowań studentów,
  2. pogłębianie i rozszerzanie wiadomości z zakresu pielęgniarstwa, nauk medycznych i humanistycznych o charakterze teoretycznym i praktycznym,
  3. przygotowanie studentów do pracy naukowo – badawczej,
  4. kształtowanie postaw sprzyjających zdrowiu,
  5. zaktywizowanie studentów w sprawach pielęgniarskich i psychospołecznych w środowisku pacjenta wraz z doskonaleniem umiejętności prowadzenia dyskusji,
  6. zintegrowanie środowiska studenckiego – szczególnie studentów pierwszego roku

W ramach Koła Naukowego „Młodej Pielęgniarki” działa Sekcja Promocji Zdrowia.

Sekcja ta współpracuje ze Starostwem Powiatowym w Pile w ramach programu  „Profilaktyka raka sutka”. W związku z tą działalnością studenci prowadzą szkolenia dla kobiet pod hasłem – „Jak rozpocząć samobadanie piersi”

Koło naukowe skupia w swojej grupie 40 studentów z trzech lat studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo. W ramach Sekcji  Promocji Zdrowia działa 16 osób wywodzących się z grupy studentów kierunku pielęgniarstwo.

        Studenci w ramach  działalności studenckiego koła naukowego regularnie spotykają się wraz z opiekunami oraz innymi pracownikami naukowymi
w ramach comiesięcznych spotkań naukowych (każdy trzeci poniedziałek)

Zagadnienia poruszane w ramach tych spotkań dotyczą:

- udziału pielęgniarki w diagnozowaniu stanu zdrowia oraz interpretacji wyników badań,

- satysfakcji pacjenta z otrzymywanej opieki w trakcie hospitalizacji oraz opieki świadczonej  w środowisku zamieszkania,

- transkulturowego podejścia do zdrowia,

- promocji zdrowia i profilaktyki w różnych fazach cyklu życia rodziny,

- opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą przewlekłą.

TO JUŻ BYŁO

    W ramach koła naukowego organizowane są  wyjazdy na Kongres Top Medical Trends w Poznaniu, ważnym ośrodku akademickim i kulturowym. Wszystkie wykłady w trakcie Kongresu wzbogacają wiedzę studentów na temat nowości z zakresu diagnostyki i terapii schorzeń z wielu dziedzin.

http://www.pwsz.pila.pl/uploads/other/Program_IV_Kongresu_TMThttp://www.pwsz.pila.pl/uploads/oth

DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO - 2009/2010

1.Profilaktyka chorób ukladu krtążenia

2.Profilaktyka raka piersi - szkolenie dla pracowników Starostwa Powiatowego- przeszkolono 120 kobiet

3.Szkolenie dla kobiet zrzeszonych w Stowarzszeniu "Europa Donna" - profilaktyka raka piersi

4.Targi edukacyjne w hali sportowej MOSIR - pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, kąpieli niemowlęcia pomiaru cisnienia tętniczego krwi

5.IV edycja Złotowskiego Biegu Zawilca-zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom biegu.

DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO - 2010/2011

Studenci SKN „Młodych Pielęgniarek" wdrażają programy profilaktyczne:

1.Profilaktyka chorób układu krążenia:

-  w roku akademickim 2010/2011 przebadaliśmy ok.800 osób, sprawdzając zależność między występowaniem  nadciśnienia tętniczego a  chorobami układu krążenia,

2.W marcu 2011 roku w hali sportowej MOSIR w Pile odbyły się Targi Edukacyjne, w trakcie których członkowie koła, w ramach promocji uczelni zademonstrowali schemat:

- udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

- kąpieli niemowlęcia,

- pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.

3.06 kwietnia w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pile odbyła się XIII POWIATOWA KONFERENCJA PROMOCJI ZDROWIA organizowana z okazji obchodów  ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA -  członkowie SKN  mierzyli ciśnienie tętnicze krwi, zawartość tkanki tłuszczowej w ciele oraz zawartość cukru we krwi.

4.14 kwietnia 2011 roku Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego PWSZ zorganizował imprezę „WIOSENNA MILA"- w trakcie której członkowie SKN dokonali pomiaru tętna spoczynkowego i powysiłkowego, ciśnienia tętniczego krwi, poziomu cukru we krwi oraz przekazywali informacje dotyczące zdrowego odżywiania i odchudzania. 

5.14 maja 2011 roku w Złotowie odbyła się V edycja Złotowskiego Biegu Zawilca. Członkowie SKN czuwali nad bezpieczeństwem uczestników biegu zdobywając jednocześnie doświadczenie (pod względem medycznym) w organizowaniu tak dużego przedsięwzięcia oraz mieli możliwość współpracy z innymi zespołami medycznymi.

DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO - 2011/2012

Studenci SKN „Młodych Pielęgniarek" wdrażają programy profilaktyczne:

1.Profilaktyka chorób układu krążenia:

- w roku akademickim 2011/2012 przebadaliśmy ok. 600 osób, sprawdzając zależność między występowaniem nadciśnienia tętniczego a chorobami układu krążenia,

2.Poszukiwanie dawców szpiku  - luty 2012

 3.w marcu 2012 roku w hali sportowej MOSIR w Pile odbyły się Targi Edukacyjne,w trakcie których członkowie koła, w ramach promocji uczelni zademonstrowali schemat:

- udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

- pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.

4.Kwiecień - PCK - Zawody Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Szkół Ponadgimnazjalnych - zorganizowanie stanowisk medycznych.

5.06 kwietnia 2012 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pile odbyła się XIV POWIATOWA KONFERENCJA PROMOCJI ZDROWIA organizowana z okazji obchodów  ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA -  członkowie SKN  mierzyli ciśnienie tętnicze krwi, zawartość tkanki tłuszczowej w ciele oraz zawartość cukru we krwi.

6.14 maja 2012 roku w Złotowie odbyła się V edycja Złotowskiego Biegu Zawilca. Członkowie SKN czuwali nad bezpieczeństwem uczestników biegu zdobywając jednocześnie doświadczenie (pod względem medycznym) w organizowaniu tak dużego przedsięwzięcia oraz mieli możliwość współpracy z innymi zespołami medycznymi.

7.ZUS  - 14 czerwca 2012 „Dzień Seniora" zorganizowanie stanowiska medycznego, przy którym  goście mogli uzyskać poradę prozdrowotną, zmierzyć ciśnienie krwi i poziom cukru.


DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO - 2012/2013


1.13.10.2012 Galeria Kasztanowa - promocja uczelni

- pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej

- pomiar ciśnienia tętniczego krwi

- pomiar poziomu cukru we krwi.

2.18.10.2012 Powiatowe Obchody Dnia Zdrowia Piersi

celem akcji było - promowanie badań profilaktycznych skutecznie wykrywających nowotwory piersi we wczesnym stadium oraz udzielanie wsparcia osobom, które zmagaja się z tą chorobą.

3.15.11.2012 - Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

celem obchodów była edukacja społeczeństwa w zakresie szkodliwości palenia tytoniu oraz zachęcanie osób palących do zerwania z  nałogiem.Zorganizowaliśmy dwa punkty porad zdrowatnych, które były zlokalizowane w Szpitalu Specjalistycznym w Pile oraz na terenie naszej uczelni.Prowadzone w nich były pomiary ciśnienia tętniczego krwi, pomiary zawartości tkanki tłuszczowej w ciele oraz poradnictwo antynikotynowe
i rozdawnictwo materiałów edukacyjnych.

4.20.01.2013 w hali sportowej PWSZ w PWSZ w Pile odbyła się zbiórka publiczna. Zbiórka prowadzona była przez Samorząd Studencki PWSZ w Pile podczas meczu charytatywnego w piłce siatkowej na rzecz 4-letnirgo Oliwiera Kwaśniewskiego, cierpiacego na rozszczep kręgosłupa i wodogłowie. Członkowie SKN "Młodej Pielegniarki" mierzyli ciśnienie tetnicze krwi oraz zawartość tkanki tłuszczowej w ciele.

5.19.03.2013

19 marca na hali MOSiR w Pile, odbyły się Targi Edukacyjne ABSOLWENT, podczas których swoją ofertę przedstawiają uczelnie z całego kraju.
     Maturzyści, którzy pojawili się na targach, mogli także zapoznać się z kierunkami i specjalnościami prowadzonymi w naszej Uczelni. W promocji oferty PWSZ, wielkim zaangażowaniem wykazali  się członkowie SKN  "Młodej Pielęgniarki":
 (Daria Prymus, Roksana Witkowska, Justyna Kubacka), które badały poziom tkanki tłuszczowej w ciele oraz mierzyły ciśnienie tętnicze krwi.

6. 05.04.2013 - Światowy Dzień Zdrowia 2013 pod hasłem "Zdrowe bicie serca"( XV Powiatowa Konferencja Promocji Zdrowia)

05 kwietnia Starostwo Powiatowe w Pile oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna w Pile jako organizatorzy kenferencji zorganizowali Punkt Porad Medycznych

w którym członkowie SKN wykonywali pomiary ciśnienia tętniczego krwi, pomiary zawartości tkanki tłuszczowej w ciele.

Partnerzy: Szpital Specjalistyczny w Pile, Nadleśnictwo Zdrojowa Góra w Pile, Niepubliczny Zakład Diagnostyczno - Zabiegowy Opieki Zdrowotnej BEA - MED s.c. w Pile, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec w Pile, Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Pile.

Uczestnikami konferencji byli: nauczyciele, koordynatorzy promocji zdrowia, pielęgniarki medycyny szkolnej, przedstawiciele lokalnych samorządów, organizacji, instytucji.