Kadra naukowa Zakładu Pielęgniarstwa

 

Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa

mgr Zdzisława Filipska

 

Kadra dydaktyczna

prof. dr hab. dr h.c. Feliks Jaroszyk

prof. dr hab. Krystyna Czyżewska

prof. dr hab. Andrzej Dziedziczko

prof. dr hab. Ewa Żekanowska

prof. nadzw. dr hab. Jolanta Dorszewska

prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Wiszniewska

doc. dr Bożena Mrozewicz

dr Jolanta Konieczna

dr Małgorzata Lesińska-Sawicka

dr Leszek Porowski

dr Iwona Urbanowicz

dr Lucyna Wilczewska

lek. Aleksandra Wilczak

mgr Edyta Libuda

mgr Ewa Pisarek

mgr Ewa Roggenbuck

mgr Alina Sarnowska

mgr Magdalena Smulkowska-Piaseczna

mgr Maria Węgrzynowicz

mgr Wiesława Włodarczak

mgr Anna Żdanowicz