Egzamin dyplomowy Pielęgniarstwo - studia pomostowe