Kierunek KOSMETOLOGIA

KOSMETOLOGIA - nauka powiązana z farmacją, fizjoterapią, dietetyką oraz chemią - jest nowym kierunkiem studiów licencjackich, oferowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile. Jest to dziedzina, która w ostatnich latach nabrała niezwykłego tempa. Wynika to z zainteresowania zdrowym stylem życia, dbałością o sylwetkę i wygląd. Rośnie także rola nowoczesnych rozwiązań technologicznych i medycznych w zakresie medycyny estetycznej, dlatego też uczelnia będzie kształcić wykwalifikowanych kosmetologów, przygotowanych do pracy w tym zawodzie - tłumaczy dr Alina Grochowalska, Zastępca Dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia.

ZAJĘCIA ZE SPECJALISTAMI
Celem Uczelni jest jak najlepsze przygotowanie studentów do pracy z pacjentem. PWSZ w Pile zadbała o to, by zajęcia prowadziła profesjonalna kadra wykładowców z renomowanych ośrodków akademickich w kraju. Jak mówi dr Alina Grochowalska - Chcemy też, by nasi studenci mieli okazję spotykać się z wybitnymi praktykami z zakresu m.in. chirurgii plastycznej.

GRUNTOWNA WIEDZA MEDYCZNA
Zanim jednak studenci zaczną wykonywać zaawansowane zabiegi kosmetyczne, będą musieli opanować przedmioty stanowiące ich podstawę m.in.: biologię, genetykę, biofizykę, biochemię czy farmakologię. W następnej fazie poznawać będą szczegółowo tajniki dermatologii, chemii kosmetycznej, kosmetologii upiększającej, fizjoterapii i masażu oraz receptury kosmetycznej. Dodatkowymi przedmiotami będą fizjoterapia w kosmetologii, odnowa biologiczna oraz wellness & spa.

Absolwent kierunku otrzymuje tytuł zawodowy licencjata i kwalifikacje kosmetologa. Uzyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do samodzielnego prowadzenia gabinetu kosmetycznego i odnowy biologicznej.

Po studiach pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia absolwenci potrafią:

 • świadomie współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • zaplanować rodzaj zabiegu kosmetycznego i zastosować kosmetyk zgodnie z rozpoznaniem,
 • rozróżniać rodzaje zabiegów kosmetycznych w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej i upiększającej,
 • poprawnie dobierać i rozróżniać składniki biologicznie czynne kosmetyków w powiązaniu z ich działaniem na skórę,
 • opracowywać wskazania do pielęgnacji ciała w warunkach domowych.

Absolwent będzie przygotowany do:

 • zorganizowania i kierowania gabinetami kosmetycznymi, salonami odnowy biologicznej, centrami SPA itp.
 • właściwego zaplanowania i profesjonalnego wykonywania zabiegów kosmetycznych: pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania,
 • stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem,
 • ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem, chirurgiem plastycznym oraz lekarzami medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • pełnienia funkcji edukacyjnej mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody,
 • udzielania fachowej pomocy i edukacji osób nie tylko ze zdrową skórą, ale również z jej defektami i chorobami,
 • edukacji pacjenta w zakresie doboru odpowiedniej aktywności ruchowej i ćwiczeń fizycznych,
 • nawiązywania właściwego kontaktu z potencjalnymi klientami oraz zapewnienia im komfortu psychicznego i relaksu podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych,
 • pracy związanej z produkcją kosmetyków,
 • twórczego działania w zakresie poprawy estetyki i piękna ludzkiego ciała,
 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego na rynku krajowym i międzynarodowym.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
Studia zawodowe stacjonarne na kierunku kosmetologia trwają sześć semestrów. Obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria i seminaria) oraz 8 tygodni praktyk zawodowych. Formą zaliczenia poszczególnych przedmiotów jest egzamin lub zaliczenie z oceną. Szczegółowe zasady zaliczania określa Regulamin Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej - licencjackiej i zdaniem egzaminu dyplomowego.
     Studia niestacjonarne trwają również sześć semestrów i obejmują koncepcję kształcenia analogiczną jak dla studentów studiów stacjonarnych oraz kończą się na podobnych zasadach jak w przypadku studiów stacjonarnych. Studia niestacjonarne realizowane są w formie trzydniowych zjazdów trzy razy w miesiącu.

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH
Praktyki zawodowe stanowią bardzo istotny element nauczania w procesie dydaktycznym na kierunku kosmetologia.
Praktyki zawodowe w swojej istocie powinny doskonalić zdobytą wiedzę oraz umiejętność praktycznego jej wykorzystania. Powinny umożliwiać zdobycie podstawowego doświadczenia zawodowego niezbędnego w pracy kosmetologa. Praktyki zawodowe będą trwać 8 tygodni oraz odbywać się w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych czyli w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień, odpowiednio po zakończeniu pierwszego oraz drugiego roku studiów.
Praktyki zawodowe zostały podzielone na następujące rodzaje:

 • 160 godzin (4 tygodnie) - kosmetyka pielęgnacyjna - po I roku studiów,
 • 160 godzin (4 tygodnie) - kosmetyka pielęgnacyjna, korekcyjna i upiększająca - po II roku studiów.