Podział na grupy niestacjonarne

 

Podział na grupy na I roku studiów stacjonarnych

 

Podział na 4 grupy kliniczne: grupa 1, grupa 2, grupa 3, grupa 4.

Podział na 3 grupy: grupa I (język angielski), grupa II (język angielski), grupa III (język niemiecki).

Podział na grupę A i B.

Podział na grupy w ramach przedmiotów do wyboru: filozofia oraz łacina.