Kadra naukowa Zakładu Fizjoterapii

Fizjoterapia PWSZ w Pile na Facebook

Zespół pracowników Zakładu Fizjoterapii składa się z doświadczonych nauczycieli akademickich i specjalistów z dziedziny fizjoterapii. Poza pracownikami etatowymi kadrę kierunku stanowią także wykładowcy m.in. z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu i innych uczelni wyższych oraz osoby z wieloletnią praktyką zawodową, dyrektorzy i kierownicy, lekarze i pracownicy różnych szpitali, przychodni i oddziałów świadczących różnorodne zabiegi w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii.

 

Kierownik Zakładu Fizjoterapii

dr Piotr Wilkosz

 

Grono nauczycieli akademickich

prof zw. dr hab. dr h.c. Feliks Jaroszyk

prof. zw. dr hab. Leszek Kubisz

prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Cieślar

prof. nadzw. dr hab. Dorota Hojan-Jezierska

dr hab. Maria Iskra

doc. dr Ewa Kamińska

doc. dr Jarosław Garbyelski

dr Monika Grygorowicz

dr Małgorzata Wójcik

dr Alina Grochowalska

dr Leszek Porowski

dr Lucyna Wilczewska

dr Bożena Mrozewicz

dr Miła Kwapiszewska-Antas

dr Małgorzata Lesińska-Sawicka

dr Marta Flis-Masłowska

mgr Joanna Jutrzenka-Jesion

mgr Łukasz Michałowski

mgr Joanna Zubowicz

mgr Ewa Roggenbuck