Kierunek FIZJOTERAPIA

Intensywny rozwój medycyny fizykalnej w ostatnich dziesięcioleciach, w ramach, której znajduje się fizjoterapia, zrodził oczekiwania społeczne w zakresie nowoczesnej terapii, rehabilitacji i odnowy biologicznej. Wywołał również wpływ na zmiany w przygotowaniu odpowiednich pracowników dla potrzeb rynku usług medycznych premiujących wykształcenie wyższe oraz ciągłe doskonalenie umiejętności i posiadanej wiedzy.

Absolwent kierunku uzyskuje przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych.

Fizjoterapeuta powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi. Powinien być na tyle sprawny fizycznie, by mógł poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami. Ponieważ wykonuje zawód medyczny, jego wykształcenie i przygotowanie zawodowe musi spełniać wymagania obowiązujące w ochronie zdrowia.

Absolwent studiów na kierunku fizjoterapia powinien:

  • uzyskać wiadomości i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów,
  • nienagannie wykonywać wszelkie zabiegi fizjoterapeutyczne,
  • dostosowywać swe działania do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych,
  • kontrolować efektywność procesu fizjoterapii.

     Absolwenci będą przygotowani do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych oraz sportowych. Będą mieli również możliwość kontynuacji dalszego kształcenia na studiach Fizjoterapii drugiego stopnia w Akademii Medycznej w Poznaniu oraz w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, z którymi zawarto odpowiednie umowy o współpracy.

fot. Robert Gawlak

Fizjoterapia PWSZ w Pile na Facebook