Instytut Ochrony Zdrowia

Instytut Ochrony Zdrowia prowadzi działalność dydaktyczną na poziomie licencjackim na kierunkach:

  1. FIZJOTERAPIA,
  2. PIELĘGNIARSTWO,
  3. RATOWNICTWO MEDYCZNE,
  4. KOSMETOLOGIA.

Kształcenie prowadzone jest w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Nauka w trybie stacjonarnym prowadzona jest bez opłat.

ratownictwo

Zapraszamy na WIRTUALNY SPACER PO INSTYTUCIE OCHRONY ZDROWIA oraz na WIRTUALNY SPACER PO UCZELNI.