Władze Instytutu Humanistycznego

 

Dyrektor Instytutu Humanistycznego
prof. nadzw. dr Zbigniew Popławski


Z-ca Dyrektora Instytutu Humanistycznego

dr Marlena Bielak