Kierunek POLITOLOGIA

PRAKTYCZNA POLITOLOGIA? - TO MOŻLIWE!

Wbrew potocznym opiniom, POLITOLOGIA nie jest dedykowana tylko wąskiej grupie kandydatów na działaczy politycznych. Przeciwnie - jest to dziedzina szeroka, dająca podstawy wiedzy z zakresu takich nauk jak m.in.: prawo, socjologia, psychologia, ekonomia, historia czy filozofia.
„Przy ciągłej potrzebie dokształcania się i bycia elastycznym na rynku pracy ukończenie studiów humanistycznych w ogóle, zaś politologii w szczególności, pozwala zrozumieć reguły, jakimi rządzi się dziś świat oraz daje szansę kreowania siebie w różnych zawodach i rolach społecznych"*.
Takie właśnie świadome postawy otwartości absolwentów kierunku politologia, wzmacnia praktyczny profil kształcenia prowadzony w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile

SPECJALIŚĆI NA START!
Jedną ze specjalności studiów na politologii w PWSZ w Pile jest ADMINISTRACJA EUROPEJSKA. Kształcenie na niej obejmuje m.in. tworzenie projektów unijnych, interpretację unijnego prawa, posługiwanie się specjalistycznym językiem angielskim. Eksperci z tego zakresu, jeszcze przez długi czas będą poszukiwani na rynku pracy.

Drugą specjalnością jest BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE. Umiejętności na niej zdobyte, niezastąpione są szczególnie w takich dziedzinach jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, negocjacje, zarządzanie kryzysem, marketing polityczny, promocja i współpraca z mediami. Absolwenci tej specjalności potrzebni są m.in. w zespołach reagowania kryzysowego na wszystkich szczeblach administracji rządowej i samorządowej, w organizacjach zajmujących się promocją polityki bezpieczeństwa, jak również w służbach mundurowych oraz formacjach specjalnych.

WIEDZA PRAKTYKÓW
Tutaj kształcenie realizowane jest przy współpracy z praktykami życia społecznego i gospodarczego, samorządowcami, realizatorami projektów unijnych.
Dodatkowym atutem są także wielotygodniowe praktyki zawodowe, wpisane w program studiów. Dzięki nim studenci poznają specyfikę pracy, a przyszły kontakt z pracodawcą nie jest już wielką niewiadomą.

Kształcenie praktyczne na politologii przygotowuje do pracy w sferze publicznej. Otwiera absolwentom drzwi do instytucji administracji państwowej i samorządowej, urzędów realizujących projekty społeczne i unijne, zwiększające szanse na objęcie stanowisk doradców, asystentów, menadżerów, analityków.

* Magdalena Nowicka-Górzna, absolwentka politologii PWSZ w Pile.