Kierunek FILOLOGIA

Absolwent kierunku filologia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Staje się specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka, Są to studia filologiczne, a więc obejmujące przedmioty z zakresu literatury, językoznawstwa, historii i kultury krajów danego obszaru językowego.
Absolwent wyposażany jest w kompetencje ogólnohumanistyczne i ogólnopedagogiczne.

Kształcenie na kierunku filologia obejmuje dwie specjalności:
- filologia angielska,
- lingwistyka stosowana.