Instytut Humanistyczny

Instytut Humanistyczny jest integralnym ogniwem struktury organizacyjnej PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile od początku jej istnienia. Kształcenie odbywało się początkowo w zakresie Edukacji Społeczno-Obywatelskiej, jako specjalności, która następnie, staraniem władz Rektorskich, Dyrekcji i nauczycieli akademickich,  stała się podstawą kierunku Politologia. Później nastąpiła zmiana nazwy Edukacja Społeczno - Obywatelska na Edukacja Wiedzy o Społeczeństwie i Historii. Od roku akademickiego 2005/2006 uruchomiono kolejną specjalność w ramach Politologii o nazwie Polityka Bezpieczeństwa i Zarządzanie Kryzysowe, a w 2006/2007 specjalność  Praca Socjalna. W roku akademickim 2007/2008 uruchomiono specjalność Polityka Regionalna. Drugim kierunkiem powołanym w Instytucie Humanistycznym w czerwcu 2005 r. jest Filologia.

Oferta dydaktyczna obejmuje:

a) studia stacjonarne i niestacjonarne:

Kierunek: POLITOLOGIA

Kierunek: PRACA SOCJALNA

Kierunek: FILOLOGIA

 

bud d

Zapraszamy na WIRTUALNY SAPCER PO INSTYTUCIE HUMANISTYCZNYM oraz na WIRTUALNY SPACER PO UCZELNI.