Władze Instytutu Ekonomicznego

 

Dyrektor Instytutu Ekonomicznego
doc. dr inż. Jan Polcyn

 

Z-ca Dyrektora Instytutu Ekonomicznego
mgr Paweł Pyziak