Instytut Ekonomiczny

Instytut Ekonomiczny prowadzi działalność dydaktyczną na poziomie licencjackim na kierunku EKONOMIA
z pięcioma specjalnościami:

Kształcenie prowadzone jest w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Nauka w trybie stacjonarnym prowadzona jest bez opłat.

bud b

Zapraszamy na WIRTUALNY SPACER PO BUDYNKU B, gdzie na I i II piętrze mieszczą się sale wykładowe oraz pracownie Instytutu Ekonomicznego oraz na WIRTUALNY SPACER PO UCZELNI.