Ważne daty i dokumenty

TERMINY:

1-31.10.2013

  • rejestracja SKN i Organizacji Studenckich na rok akademicki 2013/2014

15.11.2013

  • termin składania Statutów SKN

13.12.2013

  • termin składania sprawozdań semestralnych z działalności SKN
  • termin składania ramowych programów pracy SKN na rok akademicki 2013/2014
  • termin składania planów budżetowych SKN na rok 2014 r. oraz ankiet aktywności

 


WAŻNE DOKUMENTY:

DOKUMENTY DO POBRANIA
Formularz rejestracyjny    pdf
Wzór Statutu SKN
Wzór Ramowego Programu Pracy SKN
Wzór Planu Budżetowego    pdf
Zestawienie (w przypadku delegacji)     pdf

Dane Uczelni do faktury

                pdf
Wniosek o wykorzystanie środków SKN

Ankieta aktywności SKN

     pdf

Załącznik do ankiety aktywności SKN

      pdf

Punktacja - ankieta aktywności

pdf

WAŻNE!

W przypadku korzystania ze środków budżetowych SKN, wnioski Przewodniczących Kół (wraz z podpisami opiekunów) muszą zostać złożone minimum 14 dni przed terminem przedsięwzięć wynikających z wniosku o wykorzystanie środków finansowych SKN.

Wnioski oraz wszystkie FAKTURY dotyczące wykorzystania środków SKN należy składać w Działe Nauki, Współpracy Międzynarodowej i Relacji z Otoczeniem.

Kontakt:

mgr Hanna Szuster
bud. A, pok. 113
tel. 352 26 06
e-mail: skn@pwsz.pila.pl