Historia SKN

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE W LATACH 2000 - 2010 (INFORMACJE OGÓLNE)
Niemal od początku istnienia Uczelni rozkwitała działalność naukowa studentów, którzy w ramach różnych specjalności zorganizowali się w Studenckie Koła Naukowe odpowiadające ich różnorodnym zainteresowaniom, przyczyniając się tym samym do Uczynienia PWSZ w Pile bliższą braci studenckiej.
Rozwój działalności SKN był zróżnicowany ze względu na jednostki przy, których Koła powstawały. Ogólny, procentowy rozkład Kół zarejestrowanych w latach 2000 - 2010 przebiegał następująco:

 

Roczna liczba SKN z podziałem na instytuty

Wykres 1


Zaznaczyć należy, że ilość Studenckich Kół Naukowych powstających przy jednostkach organizacyjnych Uczelni, w trakcie minionej dekady, nieznacznie się wahała by w ostatnich trzech latach zdecydowanie wzrosnąć. Dokładniejsze dane odnaleźć można w Wykresie 2, proszę zwrócić uwagę na fakt, że daty podane w tabeli są datami rozpoczynającymi rok akademicki, w którym koło funkcjonowało.

Liczba zarejestrowanych SKN w latach 2000 - 2010

Wykres 2


Lata 2006 - 2010 stanowią dowód na intensywny wzrost zainteresowania Studentów uczestnictwem w życiu naukowym i kulturalnym, co potwierdza nie tylko przyrost liczby organizacji studenckich, ale również ilości ich członków (Wykres 3) z średnio 13,3 osoby przypadającej na jedno Koło w roku akademickim 2006/2007 do 16,4 w roku 2009/2010.

Członkowie SKN - podział ze względu na płeć
Wykres 3


W ostatniej dekadzie funkcjonowało łącznie 30 Studenckich Kół Naukowych pośród których znaleźć można takie, które na przestrzeni lat dokonywały nieznacznych zmian swojej nazwy. Do kół tych zaliczyć można:

Nazwa SKN

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

SKN Studencki Klub Muzyczny "Las"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SKN Młodych przedsiębiorców

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SKN Samorządu Terytorialnego

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

SKN SIFE eXpanding possibilities (Studenci dla wolnej przedsiębiorczości)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKN Świat Finansów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Klub Europejski

 

X

X

X

X

X

X

X

 

 

SKN Anglistów

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

SKN Fotografii "SKF"

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

SKN Historyków

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SKN Ludzi Myślących Inaczej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SKN Metodyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SKN Miłośników Filmu Anglojęzycznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SKN Miłośników Literatury Amerykańskiej

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

SKN Myśli Polityczno - Wojskowej

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

SKN Myśli Psychologiczno-Pedagogicznej

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

SKN Myśli Socjologicznej

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

SKN Politologów

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

SKN Stosunków Międzynarodowych

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

SKN Szachistów

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SKN Technologii Informacyjnej

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

SKN "CREATUS"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SKN Młodej Pielęgniarki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SKN Młodych Medyków

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

SKN Pomocy Doraźnej

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

SKN Ratowników Medycznych "Eskulap"

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

SKN Elektroników

X

X

X

 

 

 

 

X

 

X

SKN Pojazdy Silnikowe

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

SKN Technologii Internetowych „Net-Work"

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie studenckie „Młoda baza"

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studencki Klub Górski Czogori

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X