Studenckie Koła Naukowe


 

CO PO ZAJĘCIACH, CZYLI JAK WYGLĄDA ŻYCIE STUDENCKIE?

     Studiowanie, prócz zdobywania wiedzy i udziału w zajęciach dydaktycznych, łączy się nierozerwalnie z aktywnością, charakterystyczną dla życia studenckiego. Dlatego też Uczelnia promuje rozmaite formy aktywności, dając studentom możliwość dodatkowego rozwoju zainteresowań. Wyrazem tego jest działalność Studenckich Kół Naukowych (SKN). SKN-y pracują nad projektami badawczymi, organizują wystawy, seminaria i konferencje naukowe, a
także promują zdrowy tryb życia, słowem - pokazują, że połączenie wiedzy i pomysłowości może przynieść bardzo interesujące i wartościowe rezultaty.
     Do najbardziej zaskakujących efektów realizacji pasji należała ekspedycja do Mongolii, w której uczestniczył student, założyciel SKN Turystyki, Piotr Bucik. Pilska PWSZ była jednym z ważniejszych sponsorów wyprawy, a relację fotograficzną z tej wielomiesięcznej podróży można było oglądać w Galerii „
Na poddaszu".
     Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile publikują także swoje pierwsze prace - dotychczas było to 6 wydawnictw, będących podsumowaniem konferencji naukowych o szerokim oddźwięku w środowisku lokalnym i akademickim.

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE...

jest organizacją studencką zrzeszającą studentów wszystkich lat i instytutów oraz jednostek międzyinstytutowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. Okres funkcjonowania koła stanowi jeden rok akademicki, po zakończeniu, którego SKN może ubiegać się o kolejną rejestrację w roku następnym. Celem Studenckich Kół Naukowych działających przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej i
m. Stanisława Staszica w Pile jest:

  1. podnoszenie poziomu wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych członków,
  2. wdrażanie studentów do pracy naukowej,
  3. podnoszenie kwalifikacji zawodowych studentów,
  4. współuczestnictwo studentów w życiu naukowym Uczelni,
  5. współuczestnictwo w kreowaniu życia kulturalnego Uczelni i regionu,
  6. reprezentowanie studenckiego ruchu naukowego i jego osiągnięć wobec Władz Uczelni i innych organizacji naukowych,
  7. rozwój zainteresowań własnych i stworzenie możliwości dla samodoskonalenia studentów,
  8. promocja ruchu studenckiego oraz Uczelni.

Jeżeli masz pomysł, wolny czas i jesteś otwarty na nowe doświadczenia
- skontaktuj się z odpowiednim SKN lub załóż nowe Koło Naukowe.

Szczegóły uzyskasz w:

Biurze Promocji
bud. A, pok. 118
tel. 352 26 01
e-mail: skn@pwsz.pila.pl