Pomoc materialna

 

STYPENDIUM REKTORA PWSZ


         W bieżącym roku akademickim wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów mozna składać do dnia 21 października we właściwych sekretariatach instytutów.

 

STYPENDIA SOCJALNE

                                              

Ważne: Informacje dla studentów ubiegających sie o pomoc materialną

 

  Dokumentacja:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów
Wniosek o stypendium socjalne
Oświadczenie o dochodach nieopodatkowaych - zał. 1/A
Oświadczenie o dochodach - ryczałt, karta - zał. 1/B 
Oświadczenie do zwiększenia stypendium z tytułu zamieszkania - zał. 1/C 
Oświadczenie do alimentów - zał. 1/D
Konto - zał. nr 7 
Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów
Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych
Wniosek o zapomogę 
Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu