Harmonogram Roku Akademickiego

Nazwa zamierzenia Terminy dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Semestr Zimowy
Zajęcia dydaktyczne 01.10.2013 r.–26.01.2014 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych

01.11.2013 r.

11.11.2013 r.

23.12-2013 r.-06.01.2014 r.

Zasadnicza sesja egzaminacyjna 27.01.2014 r.-09.02.2014 r.
Poprawkowa sesja egzaminacyjna 10.02.2014 r.-16.02.2014 r.
Semestr Letni
Zajęcia dydaktyczne 17.02.2014 r.-15.06.2014 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych

17.04.2014 r.-23.04.2014 r.

01.05.2014 r.-04.05.2014 r.

Zasadnicza sesja egzaminacyjna 16.06.2014 r.-30.06.2014 r.
Poprawkowa sesja egzaminacyjna
01.09.2014 r.-14.09.2014 r.