Aktualności

2014-05-23

Polska po 1989 – tematem seminarium

22 maja w Auditorium Maximum PWSZ odbyło się seminarium naukowe pt. Polska po 1989 roku. Ćwierć wieku przemian politycznych. Było ono odpowiedzią na apel Bronisława Komorowskiego - prezydenta RP, w sprawie uczczenia Święta Wolności, czyli rocznicy przełomu politycznego w Polsce w 1989 roku. Seminarium zostało zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Politologów i Historyków oraz Studenckie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych. Jako prelegenci uczestniczyli w nim studenci politologii oraz wykładowcy z Instytutu Humanistycznego. W konferencji wzięło udział również około 300 gości - uczniów i nauczycieli pilskich szkół ponadgimnazjalnych oraz przedstawicieli władz miasta i regionu. Seminarium prowadzili studenci politologii i członkowie kół naukowych - Natalia Śmigiel i Marek Chudy.
Obrady otworzył prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski - Rektor PWSZ w Pile. Po odczytaniu apelu prezydenta RP o uczczenie Święta Wolności, wystąpił prof. nadzw. dr Zbigniew Popławski, który przedstawił dzieje walki o wolną Polskę w latach 1944-1989. Wykładowca mgr Łukasz Popławski, scharakteryzował zaś przełomowe wydarzenia polityczne 1989 roku, ich przyczyny i konsekwencje.
Kolejne wystąpienia poświęcone były polskim partiom politycznym, a ich autorami byli Natalia Śmigiel i doc. dr Paweł Malendowicz. Piotr Flejszerowicz i Filip Płaczek przeprowadzili następnie analizę wyborów parlamentarnych i rządów tworzonych w ostatnim ćwierćwieczu. Marek Chudy i doc. dr Paweł Malendowicz opowiedzieli o prezydentach Polski. Aleksandra Kaleńczuk i Marek Chudy scharakteryzowali konstytucję RP z 1997 roku. Mgr Maciej Stopa skupił się zaś na procesach decentralizacji i samorządności w Polsce, a prof. zw. dr hab. Bogdan Koszel przeprowadził analizę głównych kierunków polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku. Dr Mirosław Grzelak był autorem wystąpienia o transformacji gospodarczej, zaś mgr Emilia Lewicka-Kalka o przeobrażeniach kulturowych w kraju. Seminarium podsumował doc. dr Paweł Malendowicz.
Spotkanie było także doskonałą okazją do zaprezentowania dorobku naukowego studentów i profesorów Instytutu Humanistycznego PWSZ. Stało się to możliwe dzięki prezentacji pracy i dokonań Instytutu w formie multimedialnej.

tekst: doc. dr P. Malendowicz