Ogłoszenia Instytutu Politechnicznego

2014-05-21

Spotkanie Koła SIMP

OGŁOSZENIE

 

Dnia 29 maja 2014 roku o godz. 17:00

w Domu Technika w Pile przy ul. Browarnej 19, 

w Barze „MOONA”,

odbędzie się zebranie sprawozdawczo – wyborcze

 Koła SIMP przy PWSZ w Pile

 

 

Główne zagadnienia zebrania

1.     Analiza działalności Koła w czasie ostatniej kadencji.

2.     Rozliczenie finansowe Koła.

3.     Wybór delegatów do zebrania sprawozdawczo – wyborczego Oddziału SIMP w Pile.

4.     Dyskusja i wolne wnioski.

 

Uwagi

1.     W przypadku braku wymaganej liczby członków, zebranie odbędzie się w drugim terminie – po upływie 30 min.

2.     Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie swojego udziału w zebraniu do dn. 28.05.2014 roku, do godz. 15:00

u kol.  J. Drzewieckiego  lub L. Surówki.

 

                                                                          Przewodniczący Koła

 

L. Surówka