Aktualności

2014-05-21

Chodziescy przedsiębiorcy na spotkaniu w PWSZ

21 maja, na zaproszenie Rektora - prof. Donata Mierzejewskiego, PWSZ w Pile gościła przedstawicieli Stowarzyszenia „Chodzieski Klub Gospodarczy".
Głównym tematem spotkania było nawiązanie współpracy w ramach transferu wiedzy do gospodarki. Rektor przedstawił Gościom Uczelni profil kształcenia na 12 kierunkach studiów, działania podejmowane przez PWSZ w ramach praktyczności kształcenia - co jest niezwykle cenione przez pracodawców, współpracę z jednostkami sektora samorządowego, publicznego oraz prywatnego, prowadzoną w celu dostosowania oferty kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy.
Przedstawiciele Klubu Gospodarczego wraz z Prezesem Zarządu Klubu - Romanem Pietruszką, wyrazili zainteresowanie praktykami studenckimi oraz studiami dualnymi, które PWSZ prowadzi we współpracy z firmami: Philips Lighting Poland SA, Quad Graphics oraz Sapa Aluminium.
Spotkanie w PWSZ, stało się także doskonałą okazją do zapoznania przedsiębiorców z kampusem akademickim Uczelni - bogatą infrastrukturą, dzięki której nasi studenci zyskują umiejętności praktyczne, stając się cennymi pracownikami - nie tylko na lokalnym rynku pracy.