Ogłoszenia Instytutu Politechnicznego

2014-04-30

Porozmawiajmy jak budować jutro?

Pod takim hasłem odbyła się w dniach 23-25 kwietnia „I Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana BUDMIKA 2014" w Centrum Wykładowym na Politechnice Poznańskiej.
Studenckie Koło Naukowe Miłośników Budownictwa „SOWA" działające w Instytucie Politechnicznym PWSZ, wzięło udział w konferencji, podczas której przedstawiło swój referat.
Koło reprezentowała przewodnicząca - studentka Natalia Korbeń wraz z opiekunem naukowym - wykładowcą Mahmoudem Hsino.
W przedsięwzięciu tym udział wzięło 17 największych uczelni o profilu technicznym z całej Polski. Łącznie wygłoszono około 120 referatów, które związane były z zagadnieniami budowlanymi.
Każdy autor miał na przedstawienie swojego referatu 15 minut, następnie 5 minut na odpowiedzi na pytania zadane przez komisję lub osoby obecne na sali.
Konferencja odniosła wielki sukces, dlatego już planowane są kolejne edycje.

tekst i foto: opiekun Naukowy Koła - Mahmoud Hsino