Ogłoszenia Instytutu Politechnicznego

2014-04-24

PHILIPS kolejnym partnerem PWSZ w ramach studiów dualnych

PWSZ w Pile zyskała kolejnego partnera w działaniach prowadzących do większej praktyczności kształcenia na studiach inżynierskich. 23 kwietnia, podczas uroczystego posiedzenia Konwentu Uczelni, podpisana została umowa dotycząca studiów dualnych - tym razem z wieloletnim Partnerem Uczelni - firmą Philips Lighting Poland, którą reprezentowałPrezes Zarządu - Marek Huzarewicz.

W tym roku z umowy skorzystać może 12 studentów z Instytutu Politechnicznego, kierunków: elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn oraz transport. Wybrani studenci, którzy przejdą proces wewnętrznej rekrutacji, będą mieli okazję odbyć praktyki studenckie oraz szkolenia zawodowe w firmie Philips, a po zakończeniu procesu kształcenia, uzyskują dodatkowo certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę.

Prezes Huzarewicz oraz Rektor PWSZ w Pile - prof. Donat Mierzejewski, wspólnie podkreślali wartość studiów dualnych, które prowadzą do upraktycznienia procesu kształcenia oraz większej korelacji pomiędzy szkolnictwem wyższym a środowiskiem biznesu. Studia dualne pozwalają osiągnąć najlepsze praktyczne przygotowanie do zawodu oraz uzyskać kwalifikacje cenione na rynku pracy - już w trakcie studiów, co jest wielkim atutem dla osób rozpoczynających drogę kariery zawodowej. 

Podczas posiedzenia Konwentu, podpisana została dodatkowo jeszcze jedna umowa - o współpracy z firmą Philips, która dotyczy działalności dydaktycznej oraz naukowo-badawczej.

W uroczystym posiedzeniu Konwentu uczestniczyli m.in.: Tomasz Bugajski - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Mirosław Mantaj - Starosta Pilski, Piotr Głowski - Prezydent Miasta Piły; Grzegorz Marciniak - Prezes Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski, Dorota Przemieniecka - Dyrektor III Oddziału BZ WBK w Pile oraz Władze Rektorskie PWSZ w Pile.


Warto podkreślić, że pilska PWSZ, pierwszą umowę dotycząca studiów dualnych, podpisała w lutym 2013 roku z potentatem poligraficznym - firmą Quad Graphics.