Komunikaty

2009-02-09

Wymiana kart magnetycznych

W związku z awarią czytnika wjazdowych kart magnetycznych na teren Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile i zamontowaniem nowego czytnika, od dnia 08.12.2008r. odbywa się wymiana kart magnetycznych.

Do wymiany karty magnetycznej może zgłosić się tylko ta osoba, która posiada zakupioną przez siebie starą kartę, bądź inna osoba posiadająca odpowiednie upoważnienie. Osoba uprawniona z chwilą oddania starej karty otrzyma kartę wczytaną do nowego czytnika, bądź zwrot kaucji wpłaconej przy zakupie podlegającej wymianie karty magnetycznej. Karty uszkodzone nie podlegają wymianie.

Wymiany, zwrotu, bądź zakupu kart magnetycznych należy dokonywać w kasie kwestury PWSZ w godzinach:

  • 12.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku - studenci naszej Uczelni i pracownicy,
  • 12.00 - 17.00 w piątek 20 i 27 lutego oraz 6 marca dla studentów studiów niestacjonarnych naszej Uczelni.

W dalszym ciągu obowiązują zasady postępowania z kartami magnetycznymi i korzystania z parkingów Uczelni ujęte w "Zarządzeniu nr 4/08 Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie poprawy ochrony fizycznej Uczelni, wprowadzenia kontroli wjazdu pojazdów i wyznaczenia placów pod miejsca parkingowe w obiekcie przy ul. Podchorążych 10".

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.