Aktualności

2014-03-01

Uczniów konfrontacje z nauką

27 lutego, Uczelnia gościła uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile. Mali studenci mieli okazję uczestniczyć w takich zajęciach jak:

  • „Fizjologia człowieka", które poprowadziła dr Alina Grochowalska, wykładowca akademicki, zastępca dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ w Pile. Podczas zajęć uczniowie mieli okazję zapoznać się z wiadomościami z zakresu anatomii (rodzaje, budowa, funkcje komórek i narządów) i funkcjonowania układu szkieletowego człowieka;
  • „Pokaz ratownictwa medycznego", podczas którego uczniowie mieli okazję poznać zasady reususctyacji krążeniowo-oddechowej, zasady udzielania pierwszej pomocy (w przypadku urazów, złamań, krwawień, oparzeń, odmrożeń itp.). Prowadzący zajęcia, mgr Damian Garlicki, doświadczony praktyk, kładł szczególny nacisk na przypomnienie uczniom numerów alarmowych;
  • zajęcia z przedmiotów ścisłych, podczas których poznali m.in. zjawisko rezonansu akustycznego i mechanicznego, „śpiewające" rury, zjawisko żyroskopu, kulę plazmową, drabinę Jakuba, rurę Rubensa, luminescencję oraz wiele innych zjawisk, które prezentował prof. nadzw. dr Stanisław A. Różański, podczas wykładu pt. „Z fizyką za pan brat".

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas: III a, V b, VI a, wraz z nauczycielami: Romanem Badziągiem, Lucyną Kozerą i Janiną Jóźwiak.

fot. Krzysztof Madera