Komunikaty

2013-07-25

WYNAJEM POMIESZCZEŃ UCZELNI

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła

OGŁASZA NABÓR OFERT

  1. na najem pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie lokalu gastronomicznego, o charakterze Stołówki Studenckiej. Lokal o powierzchni 308,70 m2 znajduje się w budynku Domu Studenta przy ul. Żeromskiego 14 w Pile. Oprócz opłat czynszowych Najemca będzie zobowiązany uiszczać opłaty eksploatacyjne (energia elektryczna, CO, woda i ścieki, gaz, wywóz śmieci).
  2. na najem pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie lokalu gastronomicznego, o charakterze Klubu Studenckiego. Lokal o powierzchni 194,70 m2 znajduje się w budynku Rektoratu przy ul. Podchorążych 10 w Pile. Oprócz opłat czynszowych Najemca będzie zobowiązany uiszczać opłaty eksploatacyjne (energia elektryczna, CO, woda i ścieki, wywóz śmieci).

Oferty zawierające:
• zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
• propozycję cenową dotyczącą wysokości miesięcznej opłaty czynszowej za cały lokal,
należy składać w siedzibie PWSZ w Pile przy ul. Podchorążych 10, budynek A pok. 120, do dnia 15.09.2013 roku. Potencjalni Najemcy mają możliwość obejrzenia lokali od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Dodatkowe informacje dotyczące Stołówki Studenckiej można uzyskać pod numerem tel. 067 352-26-45 wew. 24. Dodatkowe informacje dotyczące Klubu Studenckiego można uzyskać pod numerem tel. 067 352-26-19