Aktualności

2013-06-21

PWSZ z certyfikatem DOBRA UCZELNIA DOBRA PRACA i wyróżnieniem za tworzenie perspektyw zawodowych

20 czerwca, Akademickie Centrum Informacyjne przyznało nagrody i wyróżnienia ogólnopolskim uczelniom wyższym. W poznańskim centrum konferencyjnym World Trade Center, spotkało się ok. 40 uczelni, które dostrzegają konieczność tworzenia nie tylko dobrych warunków studiowania, ale i kreowania szerokich perspektyw zawodowych dla swoich studentów i absolwentów.
     Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile nagrodzona została certyfikatem DOBRA UCZELNIA - DOBRA PRACA. Jak podkreślił Dyrektor ACI - Krzysztof Kędzierski - Uczelnie, które uhonorowano tym certyfikatem, poddane zostały wnikliwej analizie pod kątem m.in. funkcjonowania jednostek uczelnianych na rzecz absolwentów, dostosowania programu nauczania do potrzeb rynku pracy, krajowych i zagranicznych programów stażowych, współpracy uczelni z pracodawcami z regionu, a także wykorzystania nowoczesnych technologii w obszarze administracji i zarządzania uczelni.

Nie był to jedyny certyfikat, którym Akademickie Centrum Informacyjne nagrodziło PWSZ w Pile. Uczelnia otrzymała także wyróżnienie w konkursie na NAJBARDZIEJ INNOWACYJNĄ I KREATYWNĄ UCZELNIĘ W POLSCE W TWORZENIU PERSPEKTYW ZAWODOWYCH. Dla PWSZ w Pile jest to potwierdzenie, że realizowana strategia podąża w dobrym kierunku.
     Uczelnia jest świadoma, że konkurencyjność na rynku pracy, zmienność warunków pracy i wymagań pracodawców, stawiają nowe wyzwania przed systemem edukacji. Absolwenci powinni być przygotowani nie tylko do pracy, ale także do wejścia na rynek, a więc do poszukiwania i zmiany pracy, do ciągłego doskonalenia swoich kompetencji. Dlatego kształcenie nie może już być ukierunkowane jedynie na przekazanie określonej wiedzy, ale musi formować nowe kompetencje oczekiwane przez pracodawców, takie jak: mobilność, przedsiębiorczość, innowacyjność i kreatywność.
     Rozwijaniu tych umiejętności służą m.in. projekty unijne „Start do kariery - przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy", tragi pracy, działania Biura Karier, Studium Praktyk, możliwość odbycia części studiów lub praktyk poza granicami kraju w ramach programu Erasmus, modyfikacja oferty studiów, programy stypendialne, działania Studenckich Kół Naukowych, coraz szersza współpraca z samorządem lokalnych i przede wszystkim - z otoczeniem biznesu, czyli przyszłymi pracodawcami absolwentów PWSZ w Pile.