Aktualności

2013-06-13

PWSZ w Pile UCZELNIĄ LIDERÓW ze SREBRNYM CERTYFIKATEM

12 czerwca, w Auli Leopoldyńskiej we Wrocławiu odbyła się gala finałowa III edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów". Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile już po raz trzeci została nagrodzona certyfikatem - tym razem Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. nadzw. dr inż. Bolesław Ochodek, odebrał SREBRNY CERTYFIKAT. Uczelnia potwierdziła tym samym, że przywiązuje szczególną wagę do kwestii kształcenia praktycznego, współpracy z biznesem oraz upowszechniania wśród studentów postaw proprzedsiębiorczych.

Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, podkreśla, że - Certyfikowane uczelnie poddane zostały ocenie m.in. pod kątem jakości dydaktyki, stosowania innowacyjnych form kształcenia, jakości działań biur karier, efektywności w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na edukację praktyczną studentów czy jakości bazy dydaktycznej. W ramach „Uczelni Liderów" - programu, który odbywa się pod honorowym patronatem prof. Jerzego Buzka, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012 - specjalna komisja, złożona z ekspertów reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski i specjalizujących się w problematyce zarządzania edukacją, akredytuje uczelnie uczestniczące w programie, badając jakość i efektywność ich działań na rzecz kształcenia absolwentów dobrze przygotowanych do wyzwań na rynku pracy. 

Gratulacje laureatom programu „Uczelnia Liderów" złożył także przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej, prof. Dariusz Rott - Cieszę się, że realizując misję akademicką, starają się Państwo kształcić liderów - ludzi twórczych, kreatywnych, wyposażonych nie tylko wiedzę, ale także w umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne. Takich absolwentów potrzebuje rynek pracy. Placówki posiadające certyfikat „Uczelni Liderów" to z pewnością szkoły wyższe wyróżniające się innowacyjnością oferty oraz oryginalnymi formami współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ale to także uczelnie, które nie zapominają o ogólnohumanistycznym wymiarze kształcenia, o przekazywaniu wartości uniwersalnych.

Gościem specjalnym gali finałowej był prof. Edmund Wnuk-Lipiński, rektor honorowy Collegium Civitas, który wygłosił wykład „Uczelnia w przestrzeni publicznej".